Den offisielle rødlista for naturtyper, er en vurdering av risikoen for at naturtyper kan forsvinne. Rødlista, som omfatter alle norske områder på den nordlige halvkule, er utarbeidet av en ekspertgruppe under ledelse av Artsdatabanken. I alt er 80 naturtyper rødlistet, 40 i en kategori som tilsier at de er truet.

Lenke til datasett: 
Relevante lenker:
Lisens: