Artsdatabanken bruker åpne lisenser ved avtaler om dataleveranser, noe som sikrer rettighetene til både brukeren og leverandøren av materialet.

Artsdatabanken har i oppgave å gi samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om arter og naturtyper. Som et ledd i dette arbeidet, har Artsdatabanken implementert åpne datadelingsprinsipper, som er nedfelt i et eget policydokument (se boks). Denne innebærer at all informasjon som videreformidles av Artsdatabanken normalt sett skal være lisensiert med den siste versjonen av den åpne lisensen Creative Commons BY (Navngivelse), eller det kompatible Norsk lisens for offentlige data (NLOD).

Det betyr hovedsakelig at innholdet kan brukes fritt av alle, så lenge man tydelig krediterer opphavspersonen. Når det gjelder informasjon i form av bilder kan dessuten lisensen Creative Commons BY-SA (Navngivelse-DelPåSammeVilkår) brukes.

Det er viktig å understreke at lisensene innebærer at du som rettighetshaver forblir eier av materialet til enhver tid, og kan selv utnytte materialet uavhengig av lisensen du har valgt. Det er også fullt mulig å dele en bestemt versjon av materialet (for eksempel et nedskalert bilde) under en åpen lisens, mens du forbeholder deg alle eksklusive rettigheter på originalen.

Hvordan velge lisens?

Når du leverer materiale til Artsdatabanken må du velge lisens. Vi opererer med en foretrukken lisens: CC BY, men NLOD og CC BY-SA (for bilder) aksepteres også.
 • Creative Commons (CC) BY (foretrukken)
  Denne lisensen betyr at brukeren kan gjøre hva han vil, men må oppgi eier, lisens og hva som er endret. Flere detaljer her (versjon 4.0). Dette er Artsdatabankens standard lisens.
 • Creative Commons (CC) BY-SA
  Denne lisensen betyr at brukeren kan gjøre hva han vil, men må oppgi eier, lisens og hva som er endret. Hvis materialet brukes til å skape noe nytt må det fåtilsvarende lisens. Flere detaljer her (versjon 4.0).

Hva skjer med dine data?

Ved levering av data (for eksempel et bilde) forblir du dataeier, og kan bruke materialet til hva du vil, uavhengig av lisensen. Du gir Artsdatabanken tillatelse til å bruke materialet og dele det med andre (for eksempel gjennom våre nettsider) under Creative Commons-lisensen du velger.

Dette betyr at alle kan:

 • se og laste ned materialet
 • dele, kopiere, distribuere og spre materialet
 • remikse og bearbeide materialet

Under forutsetning av at de:

 • navngir deg på den måten du ønsker

I tillegg kan du:

 • kreve videredeling under samme vilkår (SA)

Grunnregler for Creative Commons-lisenser

For alle Creative Commons-lisensene gjelder følgende regler:

Samtlige lisenser lar deg som er opphavsperson:

 • beholde din opphavsrett og selv utnytte materialet uavhengig av lisensen du har valgt
 • selv utnytte og tilby materialet på andre vilkår enn de som er nevnt i lisensen
 • gi tydelig beskjed om at andre menneskers rett til f.eks. å sitere og å fremstille eller kopiere materialet for privat bruk, ikke påvirkes av lisensen

Alle lisensene krever at lisenstakeren:

 • bevarer opphavspersonens navngivelse på alle eksemplarer av materialet, inklusive bearbeidelser, med mindre opphavspersonen eksplisitt ber om at navnet strykes
 • skaffer seg særskilt tillatelse før han eller hun bruker materialet på måter som du har valgt å ikke tillate
 • gjengir eller lenker til din lisens fra hvert eksemplar av materialet som fremstilles
 • lenker til din tilgjengeliggjøring av materialet fra hvert eksemplar av materialet som fremstilles
 • ikke tar i bruk tekniske beskyttelsessystemer eller annen teknologi som forhindrer lisenstakere i å gjøre lovlig bruk av materialet

Forutsatt at lisensvilkårene følges, tillater samtlige lisenser lisenstakeren å:

 • kopiere materialet
 • distribuere materialet
 • vise materialet offentlig
 • vise materialet digitalt (f.eks. webcasting)
 • konvertere materialet til et annet format

Alle lisensene:

 • gjelder i hele verden
 • gjelder under hele vernetiden (den tiden rettighetene til materialet er vernet)
 • kan ikke kalles tilbake
Kontaktperson
Wouter Koch

Hva er en Creative Commons-lisens?

En Creative Commons-lisens gir en rekke rettigheter til å bruke vernet materiale uten at det må inngås individuelle avtaler med opphavspersonen. Opphavspersonen forblir eier av materialet, og kan med lisensieringen sette krav til bruk og forbeholde seg visse rettigheter.

Lisensieringen gjennomføres praktisk gjennom å velge en lisens. Du (opphavspersonen) velger hvilke rettigheter du vil beholde, og hvilke rettigheter som gis til brukeren. Dermed kan tilgjengeliggjøring og gjenbruk av materialet skje umiddelbart, uten at det er nødvendig å kontakte rettighetshaver for å klarere bruk av materialet. For øvrige bruksmåter (som ikke omfattes av lisensen) må bruk av materialet klareres med rettighetshaver.

Last ned Artsdatabankens policy for åpen datadeling:

Artsdatabankens policy for åpen datadeling.pdf (114,7 KB)