Storlibeller Aeshnidae
Aeshnidae 1
Aeshnidae 3
Elvelibeller Gomphidae
Kongelibeller Cordulegastridae
Glanslibeller Corduliidae
Corduliidae 1
Corduliidae 2
Båndpraktvannymfe Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Orthetrum
10