| Arnstein Staverløkk
Skogveps Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)
| Arnstein Staverløkk
Skogveps Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)
| Arnstein Staverløkk
Rødgjøkveps Vespula austriaca (Panzer, 1799)
| Arnstein Staverløkk
Tyskveps Vespula germanica (Fabricius, 1793)
| Arnstein Staverløkk
Tyskveps Vespula germanica (Fabricius, 1793)
| Kjetil Bevanger
Boakjølsnegl Limax maximus Linnaeus, 1758
| Arnstein Staverløkk
| Bolette Bele
| Åslaug Mostad
| Olga Hilmo
Rogn Sorbus aucuparia L.
Gråtrost Turdus pilaris Linnaeus, 1758
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
| Åslaug Mostad
| Oleg Kirillow
Spongillidae
| Kirt L. Onthank
Vanlig ferskvannsvamp Spongilla lacustris (L., 1758)
| Rigmor Wang
| John Bjarne Jordal
| Kristian Hassel
Bergkrokodillemose Conocephalum salebrosum Szweykowski et al.
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
| Snorre Henriksen
24