Kartleggingsenhet Funksjon
T29-C-1 stein- og grusstrender og strandlinjer i pionérfase på epilitoral fastmark
v
T29-C-3 øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T15-C-1 kalkfattig og intermediær fosse-eng
v
T16-C-1 kalkfattig rasmarkeng og -hei
v
T29-C-6 nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
v
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T16-C-2 intermediær rasmarkeng og -hei
v
T16-C-5 kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei
v
T16-C-7 sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
v
10