Kartleggingsenhet Funksjon
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg
v, s+[KA∙d|c]
T32-C-6 intermediær eng med svakt preg av gjødsling
v
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v
T32-C-21 svakt kalkrik eng med svakt preg av gjødsling
v
T33-C-1 nedre semi-naturlig strandeng
v
T33-C-2 øvre semi-naturlig strandeng
v*
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v