Kartleggingsenhet Funksjon
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v