Kartleggingsenhet Funksjon
T4-C-9 lyngskog
m, v*
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m, v*
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
v
T4-C-11 lyng-lågurtskog
m, v*
T2-C-2 åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
v
T4-C-12 lyng-kalklågurtskog
m, v*
T4-C-13 lavskog
m, v*
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
v*
T4-C-15 lav-lågurtskog
v*
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
m, v*
10