Kartleggingsenhet Funksjon
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f], s*[UF∙c|b]
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v