Kartleggingsenhet Funksjon
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-15 svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
v
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s*[HI∙e|f]
T32-C-7 sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-8 sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
v