Kartleggingsenhet Funksjon
V1-C-1 svært og temmelig kalkfattige myrflater
v
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v