Kartleggingsenhet Funksjon
T4-C-19 litt tørkeutsatt høgstaudeskog
m*, v*
T4-C-20 tørkeutsatt høgstaudeskog
v*
T15-C-2 kalkrik fosse-eng
s-[KA·f|e]
T32-C-10 kalkrik fukteng med klart hevdpreg og svakt preg av gjødsling
v, s*[HI∙e|f], s+[KA∙f|e]
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
v
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s+[KA∙f|e]
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v, s+[KA∙f|e]