Kartleggingsenhet Funksjon
T32-C-15 svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
v
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙e|f]
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[HI·d|e]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v