Fremmedartsvurdering 2007

Snøkrabbe Chionocetes opilio

Høy risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(iii), Rb(ii)

Vurdering

Størst tettheter på russisk side av Barentshavet på Gåsebanken. Bestanden ser ut til å være i betydelig vekst og beveger seg inn i norsk sone fra russisk side. Russiske forskere har beregnet den russiske bestanden til ca 1 mill voksne individer.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Marint
Spredningsvei
Vektorkoder
vektor ukjent
Først observert
1990-1999
Opprinnelsesområde
Ikke angitt

Artsinformasjon

Artsgruppe
Krepsdyr
Habitat
sublitorale habitater
bløtbunn
hardbunn
dypvannshabitater
dysfotisk sone
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Nei
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Vet ikke

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Liten
Arealvekst
Liten
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Liten
Arealvekst
Stor

Kilder

Personer

  • Sundet, Jan

Litteratur

  • Jørgensen, L.L., Manushin, I., Sundet, J.H. and Birkely, Sten-R. 2005. The intentional introduction of the marine red crab Paralithodes camtscaticus into the Barents sea ICES Coop.Res. Rep. 277: 16pp