Ikke uvanlig art i Oslofjordsområdet på forsommeren da den besøker mange ulike planter, men kanskje først og fremst erteplanter. Vanskelig å skille fra nærstående arter.