En vanlig art knyttet til sandområder både langs kysten og i innlandet. Finnes også opp mot skoggrensen og trolig nokså langt nordover i landet. Skilles fra nærstående arter på svakere punktur på bakkroppen.