Denne arten er relativt vanlig på Østlandet. Den hekker i tørre plantestengler og besøker ulike planter. Hunnen er lett å kjenne igjen på det helmørke ansiktet. Hannen er også karakteristisk med det store første antenneleddet som ligner Hylaeus dilatatus.

Forvekslingsarter