En meget vanlig art i ulike habitater. Kjent nord til Trøndelag, men finnes trolig lenger nord. Hekker i tørr jord og besøker ulike blomster. Vanskelig å skille fra andre metalliske små jordbier.