Ei nokså stor jordbie som ikke er uvanlig i tørrenger og sandområder på Østlandet, særlig i Østfold og Hedmark. Hekker i tørr sandjord og besøker ulike typer blomster. Ofte sammen med den nærstående Lasioglossum leucozonium.