En relativt mørk art som tilhører det vanskelige Nomada panzeri-komplekset. Parasitterer på Andrena fucata, og er nokså vanlig i hele Sør- Norge inkludert Trøndelag.