Arten er mer vanlig i indre strøk og i Trøndelag, enn på Østlandet der den er relativt sjelden. Parasitterer på Lasioglossum fratellum og Lasioglossum boreale. Enklest å skille fra nærstående arter på genitalier hos hannene.