Arten er helt nylig påvist i Skandinavia, og er trolig en sjelden art som forekommer sammen med de andre artene i Elampus-slekten. Verten er trolig graveveps i slekten Mimesa. Til nå er den påvist i noen få sandområder i Sør-Norge, men ikke ved kysten. Arten skilles fra de andre artene i slekten på svakere punktering på bakkroppen og at lamellen på siste ryggledd har unik utforming (som en mellomting mellom Elampus panzeri og Elampus constrictus).