Bieplansje

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution
  • Norsk institutt for naturforskning

Øverst fra venstre: Korttungebier (Colletidae), gravebier (Andrenidae) og markbier (Halictidae)

Nederst fra venstre: Blomsterbier (Melittidae), buksamlerbier (Megachilidae) og langtungebier (Apidae)