Perineura er en liten slekt med rundt 10-12 arter på verdensbasis. De fleste artene er utbredt i de østlige delene av Palearktis. Flere arter er kjent fra Japan. I Europa er kun én art kjent.

Artene i denne slekten er forholdsvis små og svarte med varierende grad av gule og lyse tegninger. Biologi og vertsplantevalg er i stor grad svært dårlig kjent og hanner er sjeldne eller ikke kjent hos flere av artene (Togashi 1993). Hos den europeiske P. rubi (Panzer, 1803) er derimot hannene mer vanlige å finne enn hunnene. Her er kjønnene så forskjellige, at det ikke er intuitivt at de tilhører samme art. Hos P. rubi har hannens bakvinge randåre og ingen midtceller.

Referanser

Togashi, I. 1993. Sawflies of the genus Perineura Harting from Japan (Hymenoptera: Tenthredinidae). Journal of Hymenoptera Research 2(1), 189–194.