Alle data om typen

T Fastmarkssystemer

Fastmarkssystemer omfatter økosystemer på land med mark som ikke er mer eller mindre permanent vannmettet. Størstedelen av landøkosystemene tilhører fastmarkssystemene.

Se full beskrivelse

Kunnskapsgrunnlag

Definisjon av typen

Kartleggingsenheter