Beskrivelse
Kunnskapsgrunnlag
 • 012345
 • 012345
Definisjon av typen
 • Prosedyrekategori
  4 Preget av aktiv regulerende forstyrrelse
 • Definisjonsgrunnlag
  R betinget av regulerende forstyrrelse
 • Differensierende miljøvariabel (dLKM)
 • Hoved-miljøvariabel (hLKM)
 • Tilleggs-miljøvariabel (tLKM)
Inndeling
Bilder