Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Definisjonsgrunnlag og avgrensninger
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • HI-0 uten hevdpreg
  HI-a tydelig beitepreget
  HI-b svært ekstensivt hevdpreg
  HI-e ekstensivt hevdpreg med svakt preg av gjødsling
  HI-j svært intensivt hevdpreg
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet