Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Definisjonsgrunnlag og avgrensninger
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  4 16-32 m
Basistrinn
 • SV-0 rabbe, fjellhei og leside
  SV-g vegetasjonsfritt snøleie
  SV-¤ snø- og isdekt mark
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM