Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
Definisjonsgrunnlag og avgrensninger
 • Variasjonsmønster
  ga gradient av arter
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  3 8-16 m
Basistrinn
 • VF-0 stille vann
  VF-a svært beskyttet
  VF-b temmelig beskyttet
  VF-e litt eksponert
  VF-f temmelig eksponert
  VF-g svært eksponert
  VF-h ekstremt eksponert
  VF-¤ disruptiv vannforstyrrelse
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet