Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse

T30-5 beskyttet flomskogsmark på finmateriale med svak kildevannspåvirkning

Se full beskrivelse
Kartleggingsenhet