Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
konstant art

Bjørk Betula pubescens Ehrh.
mengdeart, vanlig art

Bjørnekam Blechnum spicant (L.) Roth
vanlig art[O3-O2]

Skrubbær Chamaepericlymenum suecicum (L.) Graebn.
mengdeart[O3-O2], vanlig art[O3-O1]

Fugletelg Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
vanlig art

Linnea Linnaea borealis L.
vanlig art

Hårfrytle Luzula pilosa (L.) Willd.
vanlig art

Stri kråkefot Lycopodium annotinum L.
vanlig art

Maiblom Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
konstant art

Stormarimjelle Melampyrum pratense L.
konstant art
10