Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
konstant art
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
mengdeart, vanlig art
Bjørnekam Blechnum spicant (L.) Roth
vanlig art[O3-O2]
Skrubbær Chamaepericlymenum suecicum (L.) Graebn.
mengdeart[O3-O2], vanlig art[O3-O1]
Fugletelg Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
vanlig art
Linnea Linnaea borealis L.
vanlig art
Hårfrytle Luzula pilosa (L.) Willd.
vanlig art
Stri kråkefot Lycopodium annotinum L.
vanlig art
Maiblom Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
konstant art
Stormarimjelle Melampyrum pratense L.
konstant art
10