Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Hvitveis Anemone nemorosa L.
vanlig art
Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
konstant art
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
mengdeart, vanlig art
Snerprørkvein Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
vanlig art[Ø]
Fugletelg Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
vanlig art
Hieracium L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙d|c]
Knollerteknapp Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
sterk relativ skilleart[KAd|c]
Linnea Linnaea borealis L.
vanlig art
Hårfrytle Luzula pilosa (L.) Willd.
vanlig art
Maiblom Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
konstant art
10