Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Hvitveis Anemone nemorosa L.
vanlig art

Smyle Avenella flexuosa (L.) Drejer
konstant art

Bjørk Betula pubescens Ehrh.
mengdeart, vanlig art

Snerprørkvein Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
vanlig art[Ø]

Fugletelg Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
vanlig art

Sveveslekta Hieracium L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[KA∙d|c]

Knollerteknapp Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
sterk relativ skilleart[KAd|c]

Linnea Linnaea borealis L.
vanlig art

Hårfrytle Luzula pilosa (L.) Willd.
vanlig art

Maiblom Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt
konstant art
10