Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Åkermåne Agrimonia eupatoria L.
vanlig art
Berberis Berberis vulgaris L.
tyngdepunktart
Hassel Corylus avellana L.
vanlig art
Dvergmispel Cotoneaster integerrimus Medik.
tyngdepunktart
Hvitmaure Galium boreale L.
vanlig art
Gulmaure Galium verum L.
tyngdepunktart
Blodstorkenebb Geranium sanguineum L.
tyngdepunktart
Einer Juniperus communis L.
vanlig art
Vivendel Lonicera periclymenum L.
tyngdepunktart
Tiriltunge Lotus corniculatus L.
tyngdepunktart
10