Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Åkermåne Agrimonia eupatoria L.
vanlig art

Berberis Berberis vulgaris L.
tyngdepunktart

Hassel Corylus avellana L.
vanlig art

Dvergmispel Cotoneaster integerrimus Medik.
tyngdepunktart

Hvitmaure Galium boreale L.
vanlig art

Gulmaure Galium verum L.
tyngdepunktart

Blodstorkenebb Geranium sanguineum L.
tyngdepunktart

Einer Juniperus communis L.
vanlig art

Vivendel Lonicera periclymenum L.
tyngdepunktart

Tiriltunge Lotus corniculatus L.
tyngdepunktart
10