Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.

Art Kategori
Torhjelm Aconitum lycoctonum L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[S1∙f|e]
Gråor Alnus incana (L.) Moench
dominerende mengdeart
Hvitveis Anemone nemorosa L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[S1∙f|e]
Gulveis Anemone ranunculoides L.
tyngdepunktart, [Ø]
Hundekjeks Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
vanlig art, sterk relativ skilleart, [S1∙f|e]
Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
vanlig art
Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art
Vårkål Ficaria verna Huds.
vanlig art, sterk relativ skilleart[ER∙a|b],[KI∙a|b]
Skogstorkenebb Geranium sylvaticum L.
vanlig art
Kratthumleblom Geum urbanum L.
vanlig art
10