Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Torhjelm Aconitum lycoctonum L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[S1∙f|e]

Gråor Alnus incana (L.) Moench
dominerende mengdeart

Hvitveis Anemone nemorosa L.
vanlig art, sterk relativ skilleart[S1∙f|e]

Gulveis Anemone ranunculoides L.
tyngdepunktart, [Ø]

Hundekjeks Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
vanlig art, sterk relativ skilleart, [S1∙f|e]

Skogburkne Athyrium filix-femina (L.) Roth
vanlig art

Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art

Vårkål Ficaria verna Huds.
vanlig art, sterk relativ skilleart[ER∙a|b],[KI∙a|b]

Skogstorkenebb Geranium sylvaticum L.
vanlig art

Kratthumleblom Geum urbanum L.
vanlig art
10