Beskrivelse
Grunntyper
Diagnostiske arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen.


Art Kategori

Svartor Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
dominerende mengdeart

Sløke Angelica sylvestris L.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]

Bekkeblom Caltha palustris L.
mengdeart

Bekkekarse Cardamine amara L.
vanlig art, absolutt skilleart[KA∙f|e]

Myrtistel Cirsium palustre (L.) Scop.
tyngdepunktart, skilleart[SA∙b|a]

Kvassbunke Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]

Åkersnelle Equisetum arvense L.
vanlig art, svak relativ skilleart[KA∙f|e]

Mjødurt Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
mengdeart, skilleart[KA∙f|e]

Trollhegg Frangula alnus Mill.
vanlig art

Vrangdå Galeopsis bifida Boenn.
vanlig art, sterk relativ skilleart[SA∙b|a]
10