En av de største familiene av parasittiske vepser er familien Braconidae, med mer enn 40 000 arter globalt. Samtlige arter er parasittiske, nærmere bestemt såkalte parasitoider, som betyr at de etter kortere eller lengre utviklingstid tar livet av vertsindividet sitt. Selv om de kan ha stor økologisk betydning, er parasittvepser i familien Braconidae lite studert i Norge og resten av verden.

Prosjektet skal gå igjennom og artsbestemme nærmere 10 000 individer fra familien Braconidae i de vitenskapelige samlingene ved Naturhistorisk museum i Oslo. Dette er materiale som er samlet inn gjennom tidligere undersøkelser, men som ikke er blitt artsbestemt. I samarbeid med Norsk entomologisk forening vil det også bli samlet inn nytt material fra lite undersøkte habitater. Arbeidet vil gi ny kunnskap om art-art og parasitt-vert relasjoner gjennom blant annet å klekke parasittvepser fra vertsinsekter av tovinger, sommerfugler og nebbmunner (særlig plantelus).  Det vil bli utarbeidet en oppdatert sjekkliste for arter registrert i Norge og utviklet en illustrert nøkkel til underfamiliene av Braconidae.