Slimsporedyr er mikroskopiske, men flercellede parasitter hos virveldyr. De er hovedsaklig parasitter hos fisk og danner karakteristiske sporer i vev og hulrom i fisken. Livssyklusen er komplisert og inkluderer et stadium hvor slimsporedyrene infiserer en flerbørstemark. 

Slimsporedyr (klasse Myxosporea) er den største og viktigste gruppen av slimdyr (rekke Myxozoa). De er parasitter og danner sporer i brusk og galle og urinveier hos fisk. Faunaen i Nord-Atlanteren er svært dårlig kjent, noe som er vist gjennom ferske funn av nye arter i godt studerte fiskearter som laks og torsk. 

Som et ledd i et mer langsiktig mål om å utvikle en oversikt over den nordatlanstiske faunaen, har prosjektet kartlagt hvilke arter som infiserer marine fiskearter. Prosjektet har undersøkt 498 individer fra 65 fiskearter for infeksjoner og funnet at tre av fire fisk var infisert med et eller flere slimsporedyr. Trolig kan de fleste av Norges fiskearter være vert for slimsporedyr. Blant fisk som ble undersøkt, hadde 61-65 prosent infeksjoner i urin- og galleveier og 14 prosent i bruskvevet.

Det er påvist 49 arter av slimsporedyr gjennom arbeidet i prosjektet, av disse er 18 arter ubeskrevet og nye for vitenskapen. En stor andel av de nye artene ble funnet i fiskearter som ikke, eller i liten grad, har blitt undersøkt for infeksjoner tidligere: glassvar, fireflekket var, ålebrosmer, langebarn, kolmule, små nordlige ulker og små haier. Med de nye observasjonene er det nå påvist 70 arter i norske farvann.

En gjennomgang av litteratur i prosjektet viser at det også er rapportert 23 arter av slimsporedyr i ferskvann i Norge.