Stilling: Seniorrådgiver – rødliste for naturtyper
E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no 
Telefon: 909 18 277                                   

Ingrid Ertshus Mathisen
Bidrag
AnonymousType<string, NameValueCollection, IEnumerable<string>, object, string, short, int>
 • string id = ""
 • NameValueCollection queryParam =
  • string "Creator|Contributor|Publisher" = string "Nodes/199957"
  • string "SubType" = string "media,image,description,article"
 • IEnumerable<string> Template =
  • string "ListGroup"
 • object Language = "nb"
 • string Order = (null)
 • short Take = 10
 • int Skip = 0