Stilling: Seniorrådgiver – rødliste for naturtyper
E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no 
Telefon: 909 18 277