Norsk rødliste for naturtyper 2011 er en oversikt over naturtyper som er vurdert til å ha negativ utvikling eller være svært fåtallige i Norge. Dette er den første offisielle Rødlista for naturtyper i Norge.

 

  • Last ned Norsk rødliste for naturtyper 2011 (til høyre)
  • Bestille publikasjonen (bestillingsinformasjon til høyre på siden).

     

Last ned publikasjonen:

()

Hvordan bestille publikasjoner

Publikasjoner kan bestilles ved å sende en e-post til postmottak@artsdatabanken.no. Skriv "Bestilling av publikasjon" i tittelfeltet. Informasjon som må være med i e-posten:

  • Hvilke publikasjon(er) som bestilles
  • Hvor mange av hver publikasjon
  • Navn (og eventuelt organisasjon)
  • Fulstendig adresse (og eventuelt fakturaadresse)
  • Telefonnummer

Alle publikasjoner kan også lastes ned vederlagsfritt som PDF-fil