Norsk rødliste for arter 2010 er en oversikt over arter som er vurdert til å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Vurderingene er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier.

 

Rødlista for arter har både norsk og engelsk tekst.

  • Last ned Norsk rødliste for arter 2010 (til høyre)

Last ned publikasjonen:

()

Hvordan bestille publikasjoner

Publikasjoner kan bestilles ved å sende en e-post til postmottak@artsdatabanken.no. Skriv "Bestilling av publikasjon" i tittelfeltet. Informasjon som må være med i e-posten:

  • Hvilke publikasjon(er) som bestilles
  • Hvor mange av hver publikasjon
  • Navn (og eventuelt organisasjon)
  • Fulstendig adresse (og eventuelt fakturaadresse)
  • Telefonnummer

Alle publikasjoner kan også lastes ned vederlagsfritt som PDF-fil