Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter er en oversikt over de viktigste påvirkningene på truete og nær truete artene i ulike økosystemer i Norge. Publikasjonen hører tematisk sammen med Norsk rødliste for arter 2010.

 

  • Last ned publikasjonen (til høyre)

Last ned publikasjonen:

()

Hvordan bestille publikasjoner

Publikasjoner kan bestilles ved å sende en e-post til postmottak@artsdatabanken.no. Skriv "Bestilling av publikasjon" i tittelfeltet. Informasjon som må være med i e-posten:

  • Hvilke publikasjon(er) som bestilles
  • Hvor mange av hver publikasjon
  • Navn (og eventuelt organisasjon)
  • Fulstendig adresse (og eventuelt fakturaadresse)
  • Telefonnummer

Alle publikasjoner kan også lastes ned vederlagsfritt som PDF-fil