Gjennom Artsprosjektet skal Artsdatabanken stimulere til å styrke faglige nettverk og øke kompetansen på dårlig kjente artsgrupper. Vi tar nå imot søknader om tilskudd til dette. 

Artsprosjektet er et viktig bidrag til arbeidet med å bedre kunnskapen og kompetansen om arter i norsk natur. Tiltak for å bedre faglige nettverk, som workshops, seminarer og konferanser, gjør at amatører, studenter og forskere fra inn- og utland kan møtes og utveksle kunnskap og kompetanse om arter, og etablere gode samarbeidsrelasjoner. Artsdatabanken åpner nå for at det kan søkes om tilskudd til slike tiltak.

Viktige kriterier for vurderingen av søknader er faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans i henhold til utlysningen.

Total budsjettramme for utlysningen er kr 500 000, og maksimalt støttebeløp per søknad er kr 100 000. Aktivitet kan tidligst starte 20. april 2017. Tiltaket må gjennomføres senest innen ett år etter at tilskuddet er bevilget.

Søknadsfristen er 16. mars 2017 kl. 13:00.  Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet av Artsdatabanken innen 5.april 2017.

Elektronisk søknadsskjema

Kontaktpersoner:

Ingrid Salvesen, Artsdatabanken

Telefon: 48 29 04 32
​E-post: ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

Ingrid Ertshus Mathisen, Artsdatabanken

Telefon: 90 91 82 77
​E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no