Vi tar nå imot søknader om tilskudd til å kartlegge dårlig kjente arter. Kartlegging er et sentralt element i Artsprosjektet.

Artsprosjektet er et viktig bidrag til arbeidet med å bedre kunnskapen som skal ligge til grunn for forvaltningen av norsk natur. Prosjektet bidrar til å bygge opp en stadig bedre kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge, og om hvor i landet og i hvilken naturtype artene lever. I samarbeid med Norwegian Barcode of Life bidrar også Artsprosjektet til å bygge et bibliotek med DNA-strekkoder for arter i Norge.

Artsdatabanken åpner nå for søknader om å motta tilskudd til kartlegging av dårlig kjente grupper av eukaryote, flercellete arter. Søknader skal omfatte kartlegging av arter på norske arealer på den nordlige halvkule.

Viktige kriterier for prioritering er faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans i henhold til utlysningen.

Total budsjettramme for utlysningen er kr 19,63 millioner, og maksimalt støttebeløp per søknad er kr 3,5 millioner. Prosjekter kan tidligst starte 1. januar 2018 og prosjektperioden er oppad begrenset til tre år.

Søknadsfristen er 30. mars 2017 kl.13:00. Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert. Søknader vil være ferdig behandlet innen 1. oktober 2017, etter vedtak i Artsdatabankens styre.

NB: På grunn av tekniske problemer tirsdag 28. mars, utsettes søknadsfristen til mandag 3. april kl. 10.00.

Elektronisk søknadsskjema

SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT

Kontaktpersoner:

Ingrid Salvesen, Artsdatabanken

Telefon: 48 29 04 32
​E-post: ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

Ingrid Ertshus Mathisen, Artsdatabanken

Telefon: 90 91 82 77
​E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no