Oversikt over medlemmer av ekspertkomitéene som frem mot 2018 skal risikovurdere fremmede arter: 

Ledere for hver gruppe er uthevet med fet skrift

Alger

Vivian Husa

Havforskningsinstituttet

Kjersti Sjøtun

Universitetet i Bergen, Institutt for biologi

Stein Fredriksen

Universitet i Oslo, institutt for biovitenskap

Sopper

Halvor Solheim

Norsk institutt for bioøkonomi

Bjørn Nordén

Norsk institutt for naturforskning

Venche Talgø

Norsk institutt for bioøkonomi

Leif Sundheim

Norsk institutt for bioøkonomi

Tor-Erik Brandrud

Norsk institutt for naturforskning

Karplanter

Reidar Elven

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Hanne Hegre Grundt

FlowerPower

Vigdis Vandvik

Universitetet i Bergen

Oddvar Pedersen

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Kristine B. Westergaard

Norsk institutt for naturforskning

Heidi Solstad

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Per Arvid Åsen

Agder naturmuseum og botanisk hage

Per Holm Nygaard

Norsk institutt for bioøkonomi

Per Anker Pedersen

Universitetet for miljø og biovitenskap

Kristina Bjureke

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Moser

Kristian Hassel

NTNU Vitenskapsmuseet

Marine Invertebrater

Svamp, koralldyr, leddormer, bløtdyr, armfotinger, pigghuder, kappedyr og krepsdyr

Tone Falkenhaug

Havforskningsinstituttet

Eivind Oug

Norsk institutt for vannforskning

Anders Jelmert

Havforskningsinstituttet

Jan Sundet

Havforskningsinstituttet

Bjørn Gulliksen

Universitetet i Tromsø/UNIS

Limniske invertebrater

Krepsdyr, ferskvannsinsekter (døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer), bløtdyr og leddormer

Gaute Kjærstad

NTNU Vitenskapsmuseet

Stein Ivar Johnsen

Norsk institutt for naturforskning

Tomas Jensen

Norsk institutt for naturforskning

Terrestriske invertebrater

Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger, biller, sommerfugler, tovinger, vepser, spretthaler, edderkoppdyr (untatt midd), mangeføttinger, rettvinger, kakerlakker, saksedyr, nebbmunner og bløtdyr

Frode Ødegaard

Norsk institutt for naturforskning

Gaute Velle

Universietet i Bergen

Sandra Åstrøm

Norsk institutt for naturforskning

Anders Endrestøl

Norsk institutt for naturforsdkning

Øivind Gammelmo

Biofokus

Hallvard Elven

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Bjørn Arild Hatteland

Norsk institutt for bioøkonomi

Preben Ottesen

Folkehelseinstituttet

Geir Søli

Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum

Fisker

Elisabeth Forsgren

Norsk institutt for naturforskning

Fisker (limniske)

Trygve Hesthagen

Norsk institutt for naturforskning

Anders Finstad

NTNU Vitenskapsmuseet

Fisker (marine)

Kjell Nedreaas

Havforskningsinstituttet

Otte Bjelland

Havforskningsinstituttet

Rupert Wienerroither

Havforskningsinstituttet

Amfibier og reptiler

Dag Dolmen

NTNU Vitenskapsmuseet

Jon Kristian Skei

NTNU Vitenskapsmuseet

Fugler

Bård Gunnar Stokke

Norsk institutt for naturforskning

Jan Ove Gjershaug

Norsk institutt for naturforskning

Pattedyr

Hans Kristian Pedersen

Norsk institutt for naturforskning

Jon E.Swenson

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Institutt for Naturforvaltning

Per Ole Syvertsen

Helgeland museum, naturhistorisk avdeling

Rundormer og flatormer

Haakon Hansen

Veterinærinstituttet

Bjørnar Ytrehus

Norsk institutt for naturforskning

Egil Karlsbakk

Havforskningsinstituttet

Christer Magnusson

Norsk institutt for bioøkonomi

Inger Hamnes

Veterinærinstituttet