Artsdatabanken gir støtte til seks søknader om tilskudd til nettverkstiltak. Tiltakene skal bidra til å styrke faglige nettverk og øke kompetansen på dårlig kjente artsgrupper.

Artsdatabanken mottok åtte søknader innen søknadsfristen 16. mars 2017. Totalt ble det søkt om tilskudd på kr 670 000. Relevans i forhold til utlysingen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet var avgjørende kriterier for å få innvilget tilskudd. Totalt innvilget beløp til nettverkstiltak i 2017 er kr 500 000.
 

Institusjon Artsgruppe Nettverkstiltak
Følgende søknader får innvilget støtte:
BioFokus Moser Workshop moser i fjellet – de høyesteliggende kalkområdene i Norge
NTNU Vitenskapsmuseet Lav og lavboende sopp Rainforest lichens and lichenocolous fungi in Norway – field inventory and workshop
Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Tovinger Nybegynnerkurs i tovinger
Norsk institutt for naturforskning Stikkmygg og sviknott Internasjonal workshop på sammenstilling av data på insektvektorer i Finnmark
Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo   Biosystematics training for professionals in the management, regulatory and private sectors
BioFokus Stankelbein Workshop på stankelbein (Tipulomorpha, Diptera)

Søknader som ikke er nevnt i listen ovenfor, vil bli avslått. Alle søkere vil få en formell tilbakemelding.

Artikkel om utlysning av tilskudd til nettverkstiltak

Kontaktperson:

Ingrid Ertshus Mathisen, Artsdatabanken
E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no
Telefon: 909 18 277

 

Bildet er tatt under en workshop om sørgemygg i 2013 med deltagere fra BioFokus og Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (Tyskland).