Vår nåværende direktør skal skifte jobb. Vi søker derfor etter ny direktør som kan lede og utvikle virksomheten videre.

Direktørens hovedoppgave er å ha det løpende ansvar for at Artsdatabanken framstår som en uavhengig, troverdig, godt synlig og leveringsdyktig institusjon, som har faglig tyngde og autoritet i bredest mulige kretser. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

Direktøren tilsettes ved NTNU, arbeidsstedet er Trondheim.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med styreleder Bror Yngve Rahm, tlf. 930 63 593 , direktør Ivar Myklebust, tlf. 951 33 131, eller våre rådgivere i Assessit Per Kristian Øwre, tlf. 913 75 565 eller John Ole Aspli, tlf. 911 65 565.

Alle henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Artsdatabanken, i prosessens innledende fase.

Les fullstendig utlysningstekst hos JobbNorge og søk på stillingen:

SØKNADSFRISTEN ER NÅ UTLØPT