Nils Valland er konstituert direktør fra 01.09.17. Han vil lede Artsdatabanken fram til ny direktør tiltrer.

Bakgrunnen for direktørskiftet er at Ivar Myklebust i vår søkte nye utfordringer etter over 12 år i stillingen. Direktørstillingen ble derfor lyst ut med søknadsfrist 13. august, og den er nå i prosess. Fram til ny direktør er på plass, har Artsdatabankens styre bedt IT-leder Nils Valland om å være konstituert direktør. Det er en oppgave han ser fram til.

- Ivar har spilt en vesentlig rolle i å bygge opp Artsdatabanken som en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Jeg gleder meg til å bidra til å holde stø kurs fram til ny direktør er på plass, i tett samarbeid med de engasjerte og dedikerte medarbeiderne i Artsdatabanken, sier Valland.
 

Kontaktperson

Nils Valland, konstituert direktør i Artsdatabanken
Mob: 924 12 037
E-post:nils.valland@artsdatabanken.no

Ivar Myklebust (til venstre) slutter som direktør i Artsdatabanken, Nils Valland (til høyre) er konstituert direktør fra 01.09.17.