Vimeo video: Metrioptera brachyptera lokkesang


  • Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Lynggresshoppe er en ganske liten, vanligvis brun og grønn, tettbygd art med korte vinger. Den forekommer i myrer, lyngheier, gressenger og beitemarker over det meste av Sørøst-Norge samt stedvis på Vestlandet.

Lynggresshoppe Metrioptera brachyptera (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Sigfrid Ingrisch, DORSA
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike