Vimeo video: Pholidoptera griseoaptera lokkesang


  • Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) Creative Commons Attribution Share-alike | Göran Liljeberg

Buskhopper er en ganske liten, brun, tettbygd art med svært reduserte vinger. Den trives i fuktige biotoper med buskvegetasjon, og finnes i Oslofjordområdet og langs kysten fra Halden til Agderfylkene.

Buskhopper Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Kart. Utbredelse i Norge.
Opphav
Baudewijn Odé
KildeURL
URL
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike